List of Member

NameE-mailSpouseNameRelationshipAddressProfessionFatherNameMotherNameGrandFatherName
Puspa Raj Dhakaldhakalpuspa3@gmail.comshanta devi bhattraiSonratuwamai 5 morangTeacherKrishna prasad dhakalJanuka DhakalRishikesh Dhakal
ram baran yadavyadav@yahoo.comhellowworldSonsanepa,LalitpurBankerhari hamarihulllas
Bibek shahvikashkh1111143@gmail.comhellowSonsanepa,LalitpurIndustrialisthari assafsafhulllas
Bibek shahvikashkh1430@gmail.comhellowSonsanepa,LalitpurIndustrialisthari assafsafhulllas
Roshan sahvkhzz@gmail.comhellowSonsanepa,LalitpurLawyerdfdfassafsafasdsafsf
shyam bahadur Ghorashanivikash@gmail.comkalluSonggghBusinesssbcjscbsdknkdvnkbjaxbjxab
ram bahadur khadka Ghorashanivikashk@gmail.comkalluSonggghBusinesssbcjscbsdknkdvnkbjaxbjxab
jennisj Ghorashanivikashkh@gmail.comkalluSonggghBusinesssbcjscbsdknkdvnkbjaxbjxab
jennisj Ghorashanivikashkh10@gmail.comkalluSonggghBusinesssbcjscbsdknkdvnkbjaxbjxab
vikash hathivikashkh3@gmail.comkalluSonsanepa,LalitpurAgriculturedfdfassafsafasdsafsf
vikash hathivikashkh14@gmail.comkalluSonsanepa,LalitpurAgriculturedfdfassafsafasdsafsf
vikash hathivikashkh145@gmail.comkalluSonsanepa,LalitpurAgriculturedfdfassafsafasdsafsf
vikash hathivikashkh143@gmail.comkalluSonsanepa,LalitpurAgriculturedfdfassafsafasdsafsf
Copyrights © 2019-2020 & All Rights Reserved by Karajuna.